خانه

 

    

 

  :مشاوره

                                                

                                   ما توانایی شما را افزایش می دهیم

                                                 

          

 بخش مشاوره نوین رای کنترل  قسمتی کلیدی در توسعه نرم افزار و سخت افزار و ارائه دهنده راه حل های کاربردی  در طیف گسترده ای از اتوماسیون، کنترل فرآیند، جمع آوری داده ها، مدیریت انرژی و منابع انرژی تجدید پذیر است. ما به مشتریان خود  در رسیدن به نقطه اوج در بازار های مربوطه خودشان کمک می کنیم. این فرآیند از طریق یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و کنترل  لحظه  به  لحظه، مدیریت  انرژی  و استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر صورت  می گیرد. ما با توسعه نرم افزار شبیه سازی برای هر یک از مشتریان خود و از طریق مدل سازی دقیق عملکرد سیستم توان و با به تصویر کشیدن اهمیت بکارگیریی مدیریت انرژی در سیستم های ایشان به تصمیم گیری آگاهانه برای بهبود سیستم ایشان کمک می کنیم.

 

ما با  یکپارچه سازی  اطلاعات منابع انرژی تجدید پذیر، داده های لازم جهت  طراحی سیستم های انرژی و عملکرد  آنها را فراهم می سازیم . ما با توجیه منافع،  هزینه ها و اثرات سیاست های بکارگیری منابع  انرژی تجدید پذیر و تولیدات متغیر در عملکرد سیتم های قدرت برای اپراتورهای سیستم  تصمیم گیری در این زمینه را آسان می کنیم. همچنین با توجه به سرمایه های موجود و زیر ساخت ها و نیازهای سیستمی آینده (قابلیت اطمینان و عملکرد)  سیاست های انرژی را برای سیستم هر مشتری  نشان می دهیم و فرصتهای نو جهت سرمایه گذاریهای جدید  برای  تولید کنندگان برق و توسعه دهندگان سیستم ها را ارئه  می دهیم.