خانه

 

    

        نوین رای کنترل  در زمینه انرژی و اتوماسیون               

  فعالیت داشته وبهینه ترین راه حل راباتوجه به نیازهای                   

   سیستم  ویکپارچه سازی آنها در صنایع مختلف ارائه می دهد                      

 

 

 

عمده فعالیت ما در زمینه های مهندسی، تامین تجهیزات،ر

 نصب و راه اندازی و مشاوره است

ما همراه شما هستیم برای سیستم های مدیریت انرژی، منابع تجدید پذیر، تولید همزمان گرما و برق ، شبکه هوشمند، کیفیت  توان، سیستم  اسکادا، سیستم های مدیریت توان، سیستم مدیریت توزیع شده، AMR  ,AMI اتوماسیون  صنعتی، اتوماسیون کارخانه و اتوماسیون فرایند