کنترل و ابزار دقیق

- سنسور ، ترنسمیتر و ترنسدیوسر - آر تی یو ، پی ال سی ، کنترلر و دیتا لاگر - نرم افزار - اکچوایتور و ابزارهای کنترل

 

 
 
 

 اندازه گیری و کنترل با ابزار بسیار دقیق