اطلاعات کلی ایستگاه

 
اطلاعات کلی ایستگاه

System data
Capacity 10 kWp
Module area 100 sq m2
Commissioning Date 1393
System ID Station 001
 
 
عملکرد

 

عالی

 

 


 

    زیر سیستمها   


Designation Capacity [kWp] Area [sq ft] اینورتر Module
اینورتر No.1 5 50 SMA SB 5000 TL 20 x Panel
 
اینورتر No.2 5 50  SMA SB 5000 TL 20 x Panel
 


 
داشبورد مدیریتی
Information
صفحه اصلی
خروج از سیستم
تماس
ساختمان شیخ بهایی